bakalari-icon

Vzhledem k možnému zvýšenému ohrožení nemocí COVID 19 vyhlašuje ředitel školy následující předběžné opatření:

S okamžitou platností pozastavuje konzultační výuku žáků 1.–3. ročníku ve škole a nedoporučuje přítomnost žáků ve škole, kromě žáků 4. ročníku, kteří skládají maturitní zkoušku.

Toto opatření bude aktualizováno na základě pokynů Krajské hygienické stanice, která školu v této chvíli nepovažuje za místo s rizikem.

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

Comments are closed.