bakalari-icon

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení. Výsledky jsou uvedeny v procentech, protože přijímacího řízení se účastnili i uchazeči, kteří získali vzdělání v cizině a jejichž hodnocení je na základě metodického pokynu ministerstva redukováno. Hranice pro přijetí (38 bodů) je 24,52 %.

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení

Comments are closed.