bakalari-icon

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 do oboru 78-42-M/06

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 do oboru 78-42-M/06

Kombinované lyceum

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 3. kolo přijímacího řízení od 20. 7. 2020.V Ostravě dne 20. 7. 2020

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

Comments are closed.