bakalari-icon

Volno pro žáky 18. a 19. 11. 2021

Ředitel školy vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, volno pro žáky základní a střední školy ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.


Provoz školní družiny bude zajištěn v případě dostatečného zájmu ze strany rodičů.


Odůvodnění:
Ředitel školy vyhlašuje volno pro žáky z organizačních důvodů, protože ve dnech 18. a 19. listopadu se pedagogičtí pracovníci školy budou účastnit celostátní vzdělávací akce Interní setkání waldorfských škol.

V Ostravě dne 21. 10. 2021 Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel školy

Comments are closed.