bakalari-icon

V Ostravě-Porubě 1. ledna 2021 došlo ke spojení waldorfských škol

V Ostravě-Porubě od 1. ledna 2021 došlo ke spojení waldorfských škol

Po mnohaletém úsilí se podařilo uskutečnit spojení základní a střední waldorfské školy do jednoho celku. Díky neúnavnosti učitelů a rodičů obou škol a politické vůli obvodu Poruba, města Ostravy a Moravskoslezského kraje tak vzniká společný prostor, který umožní itenzivnější rozvoj obou škol, posílí alternativní vzdělávání v Ostravě a tím i šíři vzdělávacích možností. Škola tak beze zbytku naplnila koncepci waldorfského vzdělávání, která je v celém světě dvanáctiletá, případně třináctiletá. Větší počet žáků tak bude moci projít kompletním waldorfským vzděláváním a stát se sebe vědomou tvůrčí a zodpovědnou osobností, schopnou aktivně se zapojovat do dění ve společnosti i světa kolem nás, jak tato pedagogika předpokládá.

Waldorfská střední škola zůstává nadále otevřena zájemcům ze všech základních škol

Téměř dvacetiletá zkušenost střední školy ukazuje, že svůj osobnostní rozvoj na ní mohou zažít absolventi všech základních škol, kteří o to mají zájem. Škola tedy vítá všechny, kteří mají zájem o poznání sebe i světa a vůli smysluplně jednat. Jednat ne pasivně na základě vnějších podnětů, ale na základě vlastní iniciativy s vědomím důsledků svých činů.

Škola vzdělává své žáky dle těchto zásad, i když metody práce se s dobou proměňují. Stále však zůstávají pilíře, které se osvědčily – epochové projektové vyučování, které umožňuje žákům nejen získat vědomosti, ale také porozumět souvislostem, objevitelsky orientovaná výuka, při níž žáci postupují od experimentu k vyvozování vlastních závěrů a v neposlední řadě rozvoj umění jako prostředku sebevyjádření. Důležitý přitom je také partnerský přístup učitelů k žákům při výuce každého předmětu.

Comments are closed.