bakalari-icon

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejňuje dle § 10 vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 výsledky 1. kola přijímacího řízení pro 4. ročník pro školní rok 2020/2021. Výsledky najdete v přiloženém dokumentu.

Na základě těchto zveřejněných výsledků mohou přijatí uchazeči potvrdit svůj zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění.

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy