bakalari-icon

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria 1. kola přijímacího řízení budou vyhlášena 31. 1. 2022. Již nyní ale sdělujeme, že budou podobná, jako v letech předchozích.. Základními hodnocenými kritérii budou:

1. Jednotné přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky (CERMAT)
2. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělá
3. Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 je 30.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení.

V přiloženém souboru naleznete výsledky 4. kola přijímacího řízení. Hranice pro přijetí byla ve 4. kole přijímacího řízení 25 bodů. Výsledky

4. kolo přijímacího řízení

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení od 2. 7. 2021.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 4. kole 6.

Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 14. července 2021. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. K přihlášce uchazeč doloží také Výpis z výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, který mu vydá škola, na které konal jednotné přijímací zkoušky či ověřená kopie rozhodnutí střední školy, které obsahuje uvedené výsledky (v případě osobního doručení lze doklady ověřit i na místě – u nás ve škole).

 

Přijímací zkoušky se nekonají.

Základním kritériem pro 4. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání a zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Zároveň:

Minimální počet bodů je 25.

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr z průměru za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky

Škola zhodnotí výsledky z obou částí – písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky dle výpisů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nebo z jiných relevantních dokladů, např. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydaném střední školou. V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – mohl uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 140.

Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 4. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde ve 4. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

V Ostravě dne 2. 7. 2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

V přiloženém souboru naleznete výsledky 3. kola přijímacího řízení. Hranice pro přijetí byla ve 3. kole přijímacího řízení 25 bodů. Výsledky

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 3. kolo přijímacího řízení od 17. 6. 2021.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 3. kole 7.

Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 24. června 2021. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. K přihlášce uchazeč doloží také Výpis z výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, který mu vydá škola, na které konal jednotné přijímací zkoušky či ověřená kopie rozhodnutí střední školy, které obsahuje uvedené výsledky (v případě osobního doručení lze doklady ověřit i na místě – u nás ve škole).

 

Přijímací zkoušky se nekonají.

Základním kritériem pro 3. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání a zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Zároveň:

Minimální počet bodů je 25.

 

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr z průměru za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky

Škola zhodnotí výsledky z obou částí – písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky dle výpisů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nebo z jiných relevantních dokladů, např. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydaném střední školou. V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – mohl uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 140.

Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 3. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde ve 3. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

V Ostravě dne 17. 6. 2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení po započtení výsledků z náhradního termínu. Výsledky jsou uvedeny v procentech, protože přijímacího řízení se účastnili i uchazeči, kteří získali vzdělání v cizině a jejichž hodnocení je na základě metodického pokynu ministerstva redukováno. Hranice pro přijetí (38 bodů) je 24,52 %.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky 2. kola přijímacího řízení.

V přiloženém souboru naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení. Hranice pro přijetí byla ve 2. kole přijímacího řízení 28 bodů.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení od 1. 6. 2021.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání
78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 2. kole 9.

Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 8. června 2020. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. K přihlášce uchazeč doloží také Výpis z výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, který mu vydá škola, na které konal jednotné přijímací zkoušky či ověřená kopie rozhodnutí střední školy, které obsahuje uvedené výsledky (v případě osobního doručení lze doklady ověřit i na místě – u nás ve škole).

 

Přijímací zkoušky se nekonají.

Základním kritériem pro 2. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání a zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Zároveň:

Minimální počet bodů je 28.

 

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr z průměru za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky

Škola zhodnotí výsledky z obou částí – písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky dle výpisů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nebo z jiných relevantních dokladů, např. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydaném střední školou. V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – mohl uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 140.

Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 2. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 2. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

V Ostravě dne 31. 5. 2021

 

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o. vyhlašuje v souladu s § 59 – 60c zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2021.

Kritéria přijímacího řízení >

Výsledky 1. kola přijímacího řízení.

V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení. Výsledky jsou uvedeny v procentech, protože přijímacího řízení se účastnili i uchazeči, kteří získali vzdělání v cizině a jejichž hodnocení je na základě metodického pokynu ministerstva redukováno. Hranice pro přijetí (38 bodů) je 24,52 %.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Průběh a výsledky přijímacích zkoušek

Podmínky a průběh přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky se budou konat na základě Opatření MŠMT z března 2021 v těchto termínech:

1. řádný termín – 3. května 2021

2. řádný termín – 4. května 2021

Podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na zkouškách je:
– negativní test na COVId-19 (podrobnosti níže)
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uchazeči ze základních škol předloží při registraci Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID – 19, vydané přílsušnou základní školou, které není starší 7 dní.

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních
škol nebo středních škol.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvníhopozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Žáci se dostaví ke zkoušce nejpozději v 7:45.
V průběhu zkoušek musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu – buď respirátor minimálně třídy FFP 2 nebo „chirurgickou“ roušku.
Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.
Zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu od 7:00 do 16:00 hodin 19. května 2021.
S výsledky zkoušky a pořadím budou uchazeči seznámeni anonymizovanou formou 19. května 2021 ve 12 hodin.
Postupy po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.
1. Uchazeč je přijat (najde své evidenční číslo na zveřejněné výsledkové listině nad čarou) a chce nastoupit na naši školu.

Co nejdříve doručí škole zápisový lístek.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do kanceláře školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tedy od 19. 5. 2021. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

V případě, že uchazeč už odevzdá zápisový lístek a bude na jinou školu přijat na základě odvolání, může na tuto školu zápisový lístek převést.

2. Uchazeč je přijat (najde své evidenční číslo na zveřejněné výsledkové listině nad čarou) a chce nastoupit na jinou školu.

V tomto případě bychom Vás poprosili, abyste nám tuto skutečnost oznámili. Velmi tím pomůžete zejména těm uchazečům, kteří se odvolali a čekají, zda budou přijati.

3. Uchazeč není přijat (najde své evidenční číslo na zveřejněné výsledkové listině pod čarou), ale úspěšně vykonal přijímací zkoušky (získal nejméně 38 bodů – 24,5% bodů) a chce nastoupit na naši školu.

Nic ještě není ztraceno, určitá vysoká šance na přijetí zde ještě je, protože někteří žáci, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, na kterou nastoupí a tím uvolní své místo mezi přijatými pro Vás.

Nejlépe ihned, ale nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, podejte odvolání. Odvolání lze podávat až po doručení – obdržení rozhodnutí o nepřijetí!

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete osobně vyzvednout ve škole 19. 5. 2021 do 17:00 hodin, poté Vám bude zasláno doporučeně poštou.

Zároveň můžete uplatnit svůj zápisový lístek na škole, na niž jste se dostali, protože pokud Vaše odvolání bude vyřízeno kladně, můžete svůj zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej na naší škole.

 

 

 

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2021/22

Ředitel školy podle § 60 odst. 2 až 5 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, rozhodl o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Kombinované lyceum 78-42-M/06 Kombinované lyceum) pro školní rok 2021/2022:

Jednotné přijímací zkoušky

Zkoušky budou mít dvě části, písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů. Maximální počet bodů za vykonané přijímací zkoušky je tedy 100.

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:
Celkový průměr za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen na čtyřicetibodové škále.  

Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích

a) za účast v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické, dějepisné, zeměpisné společenskovědní, literární či jazykové soutěže 7 bodů.
b) za účast v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 10 bodů.
c) za 1. až 3. místo v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické dějepisné, zeměpisné, společenskovědní, literární či jazykové soutěže 12 bodů.
d) za 1. až 3. místo v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 15 bodů.

Uvedený počet bodů je maximální bez ohledu na počet soutěží. Do bodového hodnocení se započítává jen nejlepší dosažený výsledek ze všech oblastí. Nejvyšší počet dosažených bodů je 15.

První část přijímacího řízení budou jednotné přijímací zkoušky konané formou testů v dubnu 2021.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.

Název školy: Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Kód a název oboru: 78-42M/06 Kombinované lyceum

Jednotná zkouška: ano

Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do 1. 3. 2021.

Přihláška pdf

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Česky jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
  • Uchazeči budou dále hodnoceni na základě výsledků předchozího vzdělávání a umístění v soutěžích.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.
POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 30 žáky. K volbě zaměření (humanitního nebo technického) dojde na konci druhého ročníku.

V roce 2018 se přihlásilo 49 uchazečů,
přijato bylo 26 žáků v 1. kole.

V roce 2019 se přihlásilo 54 uchazečů,
přijato bylo 29 žáků v 1. kole.

V roce 2020 se přihlásilo 42 uchazečů,
přijato bylo 22 žáků v 1. kole.

POMĚR PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V MINULÝCH LETECH
Celkový nejvyšší počet bodů je po zhodnocení všech kritérií  155.
Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem je po zhodnocení všech kritérií 38 bodů.


Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně dosáhnout nejnižší bodové hranice 38 bodů, nebude přijat ke studiu. Důvodem k nepřijetí může být též větší počet uchazečů. 

Pokud dojde k rovnosti bodů, zohledňuje se průměr z předchozího vzdělávání na více desetinných míst, dále pak součet dosažených bodů v testech z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury.

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 30 žáky. K volbě zaměření (humanitního nebo technického) dojde na konci druhého ročníku.

POMĚR PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V MINULÝCH LETECH

• V roce 2018 se přihlásilo 49 uchazečů, přijato bylo 26 žáků v 1. kole.

• V roce 2019 se přihlásilo 54 uchazečů, přijato bylo 29 žáků v 1. kole.

• V roce 2020 se přihlásilo 42 uchazečů, přijato bylo 22 žáků v 1. kole.