bakalari-icon

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení do 4. ročníku pro školní rok 2020/21

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje v souladu s § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do 4. ročníku od 28. 7. 2020. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 7. 8. 2020. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Kritéria v přiloženém souboru >