bakalari-icon

Přijímací řízení

4. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje výsledky 4. kola přijímacího řízení. Výsledky naleznete zde.

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje v souladu s § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku od 24. 8. 2020. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 28. 8. 2020. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Kritéria v přiloženém souboru >