bakalari-icon

Školní psycholog se představuje

Mgr. Zuzana Műllerová

E-mail: zuzana.mullerova@waldorfporuba.cz 
Telefon: +420 702 217 132 
Kde mě najdete: přízemí WZŠ vedle šaten 

Kdy mě zastihnete: pondělí – čtvrtek (po předchozí telefonické či emailové domluvě)  

Co dělá školní psycholog?

  • Poskytuji individuální psychologické poradenství pro žáky, jejich rodiče i učitele – osobní a vztahové problémy, výukové obtíže, náročné rodinné či osobní situace, psychohygiena, techniky učení, aj. – pro poskytnutí individuálního poradenství je nutný souhlas udělený zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Výjimku tvoří první konzultace či akutní stav (krizová intervence).
  • Provádím diagnostiku při výukových problémech, problémech třídního klimatu aj. Poskytuji karierní poradenství.
  • Pořádám programy ve třídách a dělám osvětovou činnost v oblasti psychologie pro žáky, rodiče i učitele

Školní psycholog poskytuje své služby na základě standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Comments are closed.