bakalari-icon

Sdělení o podmínkách provozu školy – aktualizováno 4. 1. 2021 – a o předání vysvědčení

Sdělení o podmínkách provozu školy – aktualizováno 4. 1. 2021 – a o předání pololetního vysvědčení

Vážení žáci a rodiče,
s ohledem na aktuální Opatření PES pro oblast školství, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, škola aktualizuje podmínky pobytu žáků i zaměstnanců ve škole.

Od 4. 1. 2011 probíhá vyučování formou distanční výuky dle stanoveného rozvrhu. Osobní konzultace žáků jsou i nadále možné za dodržení příslušných hygienických opatření.

Dne 28. 1. budou žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni s hodnocením za 1. pololetí. Vysvědčení či jeho výpis jim budou předány po návratu do školy. Bližší podrobnosti najdete v připojeném Sdělení o předání maturitního vysvědčení.

Další postupy v rámci protipandemických opatření jsou uvedeny v posledních třech souborech:

  1. Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění
  2. Algoritmus respirací
  3. Algoritmus karantény

Děkuji za vstřícnost a podporu.

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

Comments are closed.