bakalari-icon

Sdělení o opatřeních v souvislosti s výskytem Covid 19 ve škole

Dne 11. 6. 2020 byla škola informována Krajskou hygienickou stanicí, že 1 zaměstnanec školy onemocněl Covid 19, a proto vstupují ti zaměstnanci, kteří s ním byli v přímém kontaktu, do karantény.

Protože jde o významnou část zaměstnanců školy a také proto, že chceme předejít případnému dalšímu šíření nemoci, vyhlásil ředitel školy následující opatření:

  1. přerušují se maturitní zkoušky zatím na neurčito. Pokud nebudou další Covid pozitivní mezi zaměstnanci, budou obnoveny pravděpodobně  22. 6. 2020.
  2. do odvolání se přerušuje osobní přítomnost žáků ve škole. Všechny konzultace a přezkoušení budou organizovány nejdříve až od 22. 6. 2020 anebo dálkově.

Ředitel školy dále sděluje, že dle informací nemocného zaměstnance nedošlo k žádnému významnému (dle kritérií Krajské hygienické stanice) přímému kontaktu tohoto zaměstnance se žáky školy v období možného přenosu nákazy, t. j. od 3. 6. 2020.


Zápisové lístky po oznámení výsledků přijímacího řízení škola přijímá jak osobním dodáním, tak zaslané poštou.

Kancelář školy je nadále v provozu v pracovní dny od 8:00 do 14:00.
V Ostravě dne 11. 6. 2020

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

Comments are closed.