bakalari-icon

Projekt se 3. třídou ZŠW

V rámci technického kreslení spolupracují studenti 4. ročníku, technické specializace, s žáky 3. třídy základní školy. Děti vymýšlí zadání pro studenty a oni potom toto zadání zpracují. V tomto školním roce to ale bylo trochu složitější. Školy se zavřely dříve, než si studenti přišli pro zadání. Žáci proto obdrželi pouze fotografie studentů, každá skupinka žáků vymýšlela zadání pro jednoho studenta, každý žák z dané skupinky potom nakreslil svoji vlastní verzi a poté ji studenti obdrželi v elektronické podobě. Každý student obdržel 3-4 obrázky dětí, ze kterých převážně doma zpracoval náčrt, výkresy a model. Modely jsme dětem přinesli těsně před vánoci, pouze se 4 studenty. Ve třídě jsme pobyli jen krátce, ale i z této krátké doby bylo zřejmě, že se jim práce studentů líbí.

Comments are closed.