bakalari-icon

Přijímací zkoušky – máhradní termín

Oznamujeme, že uchazeči, kteří mohli na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky v obou řádných termínech (byly jim naší školou zaslány dvě pozvánky), ale kteří se jednotných přijímacích zkoušek v jednom z termínů neúčastnili, mohou zkoušky konat v náhradní termínu bez udání dúvodu, pokud tuto skutečnost oznámí řediteli školy do 14. 5. 2021 (netýká se uchazečů, kteří se již omluvili).

Dále oznamujeme, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Comments are closed.