bakalari-icon

Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy  11. 03. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Škola proto bude uzavřena. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dne jeho vydání, tj. 10. 03. 2020 a  platí do odvolání.

Další a podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách školy, v systému Bakalář a emailovou korespondencí prostřednictvím třídních učitelů.

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Comments are closed.