bakalari-icon

Waldorfské sdružení Ostrava

V květnu 2010 vzniklo občanské sdružení Waldorfské sdružení Ostrava (WSO), které založili rodiče žáků školy ve spolupráci s učiteli a vedením školy.

Cílem WSO je rozvíjet spolupráci mezi školou a rodiči, pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností studentů a pedagogů aj. (více ve stanovách WSO). Činnost a administrativa WSO stojí pouze na dobrovolné práci rodičů a přátel školy.

Jednou z důležitých rolí WSO je správa finančních příspěvků. Příspěvky zajišťují nejnutnější materiály a specifické školní pomůcky pro výuku (z nichž mnohé si na jiných školách musí rodiče zajišťovat i financovat sami), vstupy na kulturně-vzdělávací akce, apod.

Zároveň slouží příspěvky k podpoře společných akcí studentů, rodičů i veřejnosti, k rozvoji školy a podpoře spolupráce s dalšími školami. Příspěvky jsou povinné v souladu s principem spravedlnosti a rovnosti.

WSO od školního roku 2010/2011 přebral správu finančních příspěvků, kterou do té doby zajišťoval na naší škole nadační fond Via Vitae.

www.wsostrava.cz

Kontaktní údaje:

Waldorfské sdružení Ostrava
Ľudovíta Štúra 1085/8
708 00 Ostrava-Poruba

 • Výrazně se šetří čas a zjednodušuje práce učitelům při výběrech peněz i nákupech potřebných materiálů, nebo organizací společných akcí.
 • Všechny finanční dary rodičů a sponzorů poskytnuté WSO půjdou v plné výši škole, třídě nebo konkrétnímu projektu, na které budou určeny. Dárci obdrží darovací smlouvu.
 • WSO je nezisková organizace při škole, které se tímto otevírá daleko více možností čerpat další finance z různých dotací a grantů.
 • Všechny aktuální informace budou pravidelně uveřejňovány na školním webu školy v sekci Aktuality.

Školu zastupuje ve WSO paní Mgr. Lucie Cimmrová a každá třída má ve WSO své zástupce, aktuální seznam je k dispozici v sekci Kontakty.

Členem WSO se může stát každý, kdo se přihlásí prostřednictvím písemně podané přihlášky. Z členství neplynou žádné výhody, vše je založeno na dobrovolnosti. Spolupráce se školou i sdružením není podmíněna členstvím ve WSO. Přihláška je ke stažení na webu.

Kolik a kam posílat?

 • Výše příspěvků na jednoho žáka:  1 000 Kč na školní rok
 • Platby půjdou na účet Waldorfského sdružení Ostrava (WSO): 2400434229/2010
 • Variabilní symbol má každý student přidělen osobní a tento VS vyžádejte u třídního učitele
 • Platba bude 1× ročně

Možnosti platby příspěvku

 • Platba převodem na účet WSO nebo složenkou (preferovaný způsob)
 • Platba je také možná hotově na sekretariátě školy
 • Pouze po dohodě s třídním učitelem bude možné platbu rozdělit na splátky

Na všechny příspěvky poukázané WSO bude vydáno potvrzení o přijetí příspěvku, kterým lze snížit daňový základ. Formulář vyplněný na celkovou částku obdrží do konce února následujícího roku automaticky každý, kdo příspěvek v plné výši uhradí.

Přehledy o celkovém objemu příspěvků a jejich čerpání dle tříd budou k dispozici u tř. učitelů