bakalari-icon

Úřední deska

Zařazení do školského rejstříku:

Škola byla zařazena do školského rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 21. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2021 pod č. j. MSMT-42934/2020-4.

Název školy Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava
Právní forma Příspěvková organizace
62 348 264
ID datové schránky q6dmqvm
Bankovní spojení 123 - 33 88 35 02 37/0100
IZO 102 832 676
Identifikátor zařízení 600 144 933
Ředitel školy Mgr. Břetislav Kožušník
Zřizovatel Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, PSČ 708 56, Ostrava - Poruba, Klimkovická 55
Studijní obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Počet přijímaných uchazečů do denního studia oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum stanovil ředitel školy na 30.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele