bakalari-icon

Úřední deska

Zařazení do školského rejstříku:

Škola byla zařazena do sítě škol předškolních a školských zařízení rozhodnutím MŠMT čR ze dne 30. 1. 2003 s účinností od 1. 9. 2003 pod č. j. 28 477/2002-21, s účinností od 6.3.2006 byla zařazena do rejstříku škol.

Název školy Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava
Právní forma Příspěvková organizace
709 479 11
ID datové schránky jj3k8zmz
Bankovní spojení 86-5240900297/0100
IZO 150 024 975
Identifikátor zařízení 650 024 966
Ředitel školy Mgr. Břetislav Kožušník
Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Studijní obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Počet přijímaných uchazečů do denního studia oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum stanovil ředitel školy na 30.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

Veřejná správa MS kraje