bakalari-icon

Projekty

Škola se zapojuje pravidelně do mezinárodních i tuzemských projektů. Cílem je podpořit spolupráci, mobilitu a jazykové dovednosti.
Po úspěšné spolupráci se školami z Finska, Belgie, Rakouska a Německa na projektech Comenius pokračujeme od 1. 9. 2018 v dalších projektech s waldorfskými školami z Finska, Itálie a Belgie.

Aktuálně je škola zapojena do projektu Erasmu +, což je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Náš projekt s názvem European cultural environment – different colours, similar pattern realizujeme s naší partnerskou školou v Helsinkách – Helsingin Rudolf Steiner, www.rudolfsteinerkoulu.fi v období let 2019–2020.

Projekt je rozdělen na 2 části – Performing art, které se zúčastní 14 studentů a část Architecture, do které bude zapojeno 6 studentů.

1. Performing art

Untitled-6

Počet žáků – 14

Počet učitelů – 2

Délka trvání – 10 dnů

Činnosti:

studium typických a specifických částí umělecké tvorby (hudební, pohybová stránka) a prezentace výsledků společné práce před širokou veřejností

hlavní práce – příprava a prezentace vystoupení

dokumentace – materiál pro představení (scénář a foto nebo video dokumentace)

úlohy žáků – scénárista, herec, muzikant, tanečník, kameraman, atd.

Minimální výstupy:

1 představení jako výsledek společné práce, které bude částí společného vystoupení s architektonickou skupinou – částečná prezentace představí první část projektu, závěrečná prezentace představí obě části a uvede možná srovnání.

1 film založený na tomto představení, včetně výsledků skupiny Architecture

1 scénář založený na shromážděných materiálech – písně, básně, části hudby, popisy tanců...

2. Architecture

finsko

Počet žáků – 6

Počet učitelů – 2

Délka trvání – 11 dnů

Činnosti:

prohlídka a průzkum budov (památky, vizuální umělecké objekty):
a) typické pro zemi a její prostředí – budou je porovnávat s objekty v druhé zemi
b) specifické budovy, které reprezentují zemi ve vnějším světě

studium budov, dostupné dokumentace a prostředí budov, příprava dokumentace pro srovnávací studii

prezentace buď klasickými technikami - výkresy, nebo digitálními médii – fotografie, video

úlohy žáků – scénárista, herec, muzikant, tanečník, kameraman, atd.

Minimální výstupy:

1 představení architektonické skupiny – část společného vystoupení s vystoupením umělecké skupiny – částečná prezentace představí první část projektu, závěrečná prezentace představí obě části a uvede možná srovnání.

1 studie průzkumu

částečné studie architektury – vizuální umělecké objekty po první mezinárodní spolupráci

závěrečná studie, která bude odrážet výstupy ze všech oblastí, které jsou součásti projektu a následně přiblíží možná porovnání

(budovy budou vybrány ve městech zúčastněných institucí a v hlavních městech těchto zemí, kde je možno si prohlédnout z většího množství reprezentativních budov – umožní nám navštívit Prahu a strávit tam několik dní).

Projekt bude začleněn do života školy. Hodiny umělecké části (hudba, drama), a hodiny vizuálního umění a architektury, které jsou v kurikulu obou škol, mohou být věnovány projektu, stejně tak hodiny anglického jazyka. Částečně bude projekt zahrnut do hodin zeměpisu, dějepisu a informačních technologií.
Částečné výsledky budou prezentovány na konci každé mobility, finální výsledky buď ve formě filmu nebo ve formě živého představení na konci projektu v každé zemi.