bakalari-icon

Historie a současnost

1. 9. 2003

Škola zahájila svoji činnost za účasti hejtmana E. Tošenovského a náměstkyně hejtmana J. Wenigerové, jejíž zásluhou na se kraj stal zřizovatelem a podporovatelem školy. Další kmotrou školy byla Prof. PhDr. Hana Lukášová CSc. z Ostravské univerzity, která je stále naší dobrou rádkyní. Její 1. třída se 30 odvážnými žáky se začala vzdělávat poprvé v ČR podle vzdělávacího programu Waldorfské lyceum, který si vytvořily samy waldorfské školy. Vzhledem k tomu, že naše škola byla první svého druhu, vytvořila si i jedinečný systém vzdělávání, který nebyl dosud realizován na žádné další waldorfské škole v ČR, a to je systém dvojího hlavního vyučování, kdy se v blocích učí celé dopoledne ne jen ráno (od 8 do 10 hodin). Škola se usídlila v jednom z pavilónů ZŠ Gen. Píky, Ostrava.

2005

První zahraniční spolupráce s Waldorfschule Klagenfurt (AT) v rámci projektu Socrates. Tato první výměna žáků zahájila dlouhou řadu mezinárodních projektů, na nichž se škola podílí. V rámci projektů Comenius a Erasmus+ se naším hlavním dlouhodobým partnerem stala Rudolf Steiner koulu Helsinki (FIN), s níž spolupracujeme i v současnosti. Další partnerskou školou byla pak Rudolf Steiner Schule Bochum (SRN). Každý tento projekt obohacuje nejen žáky, ale i nás jako učitele a ukazuje nám nové možnosti projektové práce.

Od roku 2007 se škola účastní Connectconference – setkání žáků 12. a 13. tříd waldorfských škol z celého světa, které pořádají waldorfští absolventi. Cílem této konference stále je podpořit individuální inciativu mladých lidí, kteří opouští školu a inspirovat je, co by mohli ve světě vykonat.

2006

První pokus o spojení základní a střední školy waldorfské do jednoho celku viz. Waldorfský campus) a zároveň první stěhování – ZŠ waldorfská se přistěhovala z budovy Matiční 18 na ZŠ Gen. Píky, aby v budoucnu mohlo dojít ke spojení obou škol, SOŠ waldorfská jí uvolnila svůj pavilon a přestěhovala se do druhého. Cílem bylo vytvoření lepších podmínek pro ZŠ waldorfskou. Od té doby se naše škola stěhovala ještě několikrát – v roce 2010 do budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava na ul. Klicperova a v roce 2017 – do budovy ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba kde snad setrvá již delší dobu a bude moci uskutečnit spojení se ZŠ waldorfskou.

2007

První maturitní zkoušky. Všech 26 absolventů úspěšně odmaturovalo a následně se vydali na vysoké či vyšší odborné školy, jež velká část z nich úspěšně ukončila. Od této doby absolvují žáci školy maturitní zkoušky bez vážnějších výkyvů, podobně je to s pokračováním na vysoké školy. Nejsou již úspěšní napoprvé úplně všichni, ale bez maturity odešli v celé historii školy jen jednotlivci.

2011

Byla zahájena výuka podle Rámcového vzdělávacího programu Kombinované lyceum, podle něhož škola vzdělává doposud. Spoluautory tohoto vzdělávacího programu jsou učitelé školy, kterým byla dána možnost aktivně zasáhnout ve spolupráci s pražským a semilským lyceem do tohoto dokumentu a zajistit tak dodržování zásad waldorfské pedagogiky. Toto spoluautorství přineslo učitelům i možnost zasahovat do revizí RVP.

2017

Škola se zabydluje v Ostravě-Porubě v budově, kterou sdílí s waldorfskou základní školou a postupně adaptuje své prostory. Škola si stále, přes složité vstupní podmínky, udržela vysokou kvalitu maturitních zkoušek. Úspěšnost studentů u nich a při přijímání na vysoké a vyšší odborné školy je stále na obdobné vysoké úrovni. Ohlasy těch, kteří úspěšně absolvovali naši školu, nám pak ukázaly, že vzdělávací cesta, kterou jsme zvolili, je stále smysluplná.