bakalari-icon

GDPR

Ochrana osobních údajů

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Ľudovíta Štúra 11085/8, Poruba, 708 00 Ostrava IČO: 70947911 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

 

Pokud Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední odborné školy waldorfské, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední odborné škole waldorfské, Ostrava, příspěvkové organizaci, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední odbornou školu waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizaci:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
IČO: 25884646
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
sídlo: Vítkovická 1994/22, Ostrava, 702 18