bakalari-icon

GDPR

Ochrana osobních údajů

Poskytování osobních údajů v souvislosti s PCR testováním žáků a zaměstnanců školy

Škola v souvislosti s PCR testováním žáků a zaměstnanců školy poskytuje tyto nezbytné údaje:

 • příjmení a jméno žáka/zaměstnance
 • číslo pojištěnce
 • místo trvalého pobytu
 • telefonický kontakt na zákonného zástupce žáka/zaměstnance (mobilní telefon)
 • e-mail na zákonného zástupce žáka/zaměstnance

Smluvním partnerem pro zajištění PCR testování je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Laboratoř zpracovává identifikační, kontaktní a další nezbytné údaje osob pro účely vedení vlastní evidence pacientů (klientů) jako samostatný správce osobních údajů, a to za účelem plnění svých vlastních zákonných a jiných povinností.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem Ľudovíta Štúra 11085/8, Poruba, 708 00 Ostrava IČO: 62348264 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

 

Pokud Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole a waldorfské základní škole, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu a waldorfskou základní školu, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci:

Název: Mgr. Klimus Roman, advokát KLIMUS & PARTNERS, s.r.o.,

       Ev.  ČAK: 10038

IČO: 03373444

E-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

       Telefon: +420 602 705 686

Sídlo: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, Brno 619 00