bakalari-icon

Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Břetislav Kožušník
Ředitel školy

kozusnik@soswaldorfostrava.cz

Český jazyk a literatura, Dějepis
Mgr. Kateřina Buchtová
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce

buchtova@soswaldorfostrava.cz

tel. 596 628 813

Biologie, Tělesná výchova
p. Zoja Fludrová
Ekonomka školy
p. Petra Kaňová
Sekretariát

kanova@soswaldorfostrava.cz

tel. 596 628 813

Pedagogický sbor

Mgr. Karol Lamacz
Třídní učitel 1. ročníku

lamacz@soswaldorfostrava.cz

Zeměpis, Tělesná výchova, Fyzika, Technická specializace
Ing. Irena Miksová
Třídní učitelka 2. ročníku, Metodik ICT

miksova@soswaldorfostrava.cz

Informační a komunikační technologie, Technická specializace
Mgr. Ivana Jiříčková
Třídní učitelka 3. ročníku

jirickova@soswaldorfostrava.cz

Dějepis, Základy společenských věd, Ekonomika, Humanitní specializace
Mgr. Lucie Cimmrová
Třídní učitelka 4. ročníku

cimmrova@soswaldorfostrava.cz

Český jazyk a literatura, Humanitní specializace (psychologie, sociální práce)
Mgr. Marika Lenčéšová
-

lencesova@soswaldorfostrava.cz

Chemie, Matematika, Technická specializace
Mgr. Silva Schmuckerová
-

schmuckerova@soswaldorfostrava.cz

Hudební výchova, Humanitní specializace
Ing. Šárka Hájková
-

hajkova@soswaldorfostrava.cz

Matematika, Chemie, Technická specializace
PaedDr. Kateřina Pavlicová
Metodik prevence

pavlicova@soswaldorfostrava.cz

Výtvarná výchova, Estetická výchova, Humanitní specializace (pedagogika, sociální práce)
Mgr. Kateřina Mičíková
- toho času na mateřské dovolené