bakalari-icon

Vánoční koncert

Dne 20. prosince 2018 v 18 hodin se uskutečnil Vánoční koncert LAUDATE OMNES GENES., kde představil nejen pěvecký sbor Avis igneus, ale také vystoupili studenti 1. a 2. ročníku, komorní uskupení v průřezu všemi ročníky školy, tančily se mimo jiné gotické tance žáky 1. ročníku a na závěr se škola představila jako celek, kdy vystoupily všechny třídy včetně kolegia učitelů s doprovodem varhan. Celý koncert se nesl ve slavnostním duchu s příjemnou atmosférou blížících se vánočních svátků.

Mgr. Silva Schmuckerová

Comments are closed.