bakalari-icon

Aktuality

Dne 15. září 2020 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili akce Student v lese, kterou zorganizoval spolek Počteníčko. Počasí 
Read more
Sdělení o podmínkách provozu školy ve školním roce 2020/2021 Vážení žáci a rodiče,s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
Read more
V týdnu od 7. do 12. 9. 2020 proběhl adaptační kurz žáků 1. ročníku, který se tradičně uskutečnil v krásném prostředí Křinic 
Read more
Výsledková listina 3. kola přijímacího řízení
Read more
Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení
Read more
Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení od 25. 6. 2020.
Read more
Ředitel školy zveřejňuje dle § 10 vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 
Read more
Dne 11. 6. 2020 byla škola informována Krajskou hygienickou stanicí, že 1 zaměstnanec školy onemocněl Covid 19, a proto vstupují 
Read more
Konzultační výuka žáků 1. – 3. ročníku ve škole pozastavena.
Read more
Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády
Read more