bakalari-icon

Monthly Archives: Červenec 2021

V přiloženém souboru naleznete výsledky 4. kola přijímacího řízení. Hranice pro přijetí byla ve 4. kole přijímacího řízení 25 bodů. 
Read more
Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. 
Read more