bakalari-icon

Monthly Archives: Červen 2020

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení od 25. 6. 2020.
Read more
Ředitel školy zveřejňuje dle § 10 vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 
Read more
Dne 11. 6. 2020 byla škola informována Krajskou hygienickou stanicí, že 1 zaměstnanec školy onemocněl Covid 19, a proto vstupují 
Read more
Konzultační výuka žáků 1. – 3. ročníku ve škole pozastavena.
Read more