bakalari-icon

Aktuality

Důležité sdělení

Volno pro žáky 21. a 22. 12. 2021

Ředitel školy vyhlašuje ve dnech…

Online veletrh středních škol

Srdečně Vás zveme na setkání…

Uchazeči

studuj u nás
IMG_0500

Vzdělávání, které vychází z potřeb osobnostního rozvoje. Osobní spoluprožívání, projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka.

Projekty

studijní programy
IMG_8832

Technické kreslení, deskriptivní geometrie, aplikovaná matematika, fyzika a informační technologie.

Sdělení o mimořádných opatřeních platných od 1. 11. 2021

Od 1. listopadu změnilo ministerstvo zdravotnictví podmínky vzdělávání a vyhlásilo povinnost screeningového testování včetně té naší. Více informací o testování i opatřeních získáte zde.

Mgr. Břetislav Kožušník

ředitel školy

Důležité informace

Přihláška ke studiu

vzdělávání ve střední škole

Časté otázky

a odpovědi
Jak se liší Waldorfská škola od běžných středních škol?

Waldorfská škola klade důraz na celkový (holistický) rozvoj člověka. V praxi to znamená, že kromě předávání vědomostí rozvíjí i jiné kvality osobnosti žáka, jako je tvořivost (zejména prostřednictvím uměleckých předmětů) nebo sociální kompetence. Usiluje také o to, aby žák lépe porozuměl sobě a světu.

Platí se školné?

Ne, školné se v naší škole neplatí, protože jsme školou tzv. „státní“ – zřizovanou Moravskoslezským kraje. Platí se však příspěvek sdružení rodičů – Waldorfskému sdružení Ostrava (WSO) ve výši 1000 Kč ročně. Tento příspěvek je pak WSO poskytován škole, která z něj většinou hradí náklady na akce žáků – vstupné na kulturní akce, materiály do výuky (zejména materiály pro výuku VV).

Berete převážně žáky z waldorfských základních škol?

Žáky přijímáme ne podle jejich původní školy, ale podle jejich kvalit, které jsou posouzeny podle stejných kritérií (viz přijímací řízení). Roli hraje také zaměření naší školy na přípravu na další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách, což části absolventů waldorfských základních škol nevyhovuje. Skutečností tak je, že většina žáků naší školy přichází z jiných škol než waldorfských.

Kolik zájemců se k vám hlásí?

Škola přijímá každý rok 30 žáků do 1 třídy. Počet zájemců se obvykle ohybuje okolo 50, pro část těchto uchazečů je však naše škola školou druhé volby.

Učení je prožitkem se zapojením citu, rozumu a vůle

Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Statutárním městem Ostrava, Městský obvod Poruba.

Waldorfská škola vychází z potřeb žáka v daném věkovém období, vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého života. Vede k samostatnosti v práci a k vytváření vlastních úsudků na základě poznatků a zkušeností, k vytváření a uplatňování kompetencí v rovinách myšlení, cítění i vůle. Podporuje prostřednictvím estetickovýchovných předmětů tvořivost a vnitřní motivaci.

Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.

Žáci ve vyučování řeší problémové úkoly. Do vyučování je zařazována projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka. Učitelé podněcují žáky ke kladení otázek, diskusím, vzájemné výměně zkušeností, ke kritickému myšlení.

V podstatě není jiné vzdělávání než sebevzdělávání.

Musíme připravit podmínky, kde žáci mohou vzdělávat
sami sebe v souladu se svým posláním.
- Rudolf Steiner

Náš blog
ze života
školy

Zeměměřičský kurz

V pondělí 20. 9. jsme nastoupili do vlaku, který nás zavezl do Javorníku, odkud jsme šli…

Projekt se 3. třídou ZŠW

V rámci technického kreslení spolupracují studenti 4. ročníku, technické specializace, s žáky 3. třídy základní školy. Děti vymýšlí…

Student v lese

Dne 15. září 2020 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili akce Student v lese,…