bakalari-icon

Aktuality

Důležité sdělení

Sdělení o podmínkách provozu školy ve školním roce 2020/2021

Přečíst zprávu >

Uchazeči

studuj u nás
IMG_0500

Vzdělávání, které vychází z potřeb osobnostního rozvoje. Osobní spoluprožívání, projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka.

Projekty

studijní programy
IMG_8832

Technické kreslení, deskriptivní geometrie, aplikovaná matematika, fyzika a informační technologie.

Důležité informace

Přihláška ke studiu

vzdělávání ve střední škole

Časté otázky

a odpovědi
Jak se liší SOŠ waldorfská od běžných středních škol?

Waldorfská škola klade důraz na celkový (holistický) rozvoj člověka. V praxi to znamená, že kromě předávání vědomostí rozvíjí i jiné kvality osobnosti žáka, jako je tvořivost (zejména prostřednictvím uměleckých předmětů) nebo sociální kompetence. Usiluje také o to, aby žák lépe porozuměl sobě a světu.

Platí se školné?

Ne, školné se v naší škole neplatí, protože jsme školou tzv. „státní“ – zřizovanou Moravskoslezským kraje. Platí se však příspěvek sdružení rodičů – Waldorfskému sdružení Ostrava (WSO) ve výši 1000 Kč ročně. Tento příspěvek je pak WSO poskytován škole, která z něj většinou hradí náklady na akce žáků – vstupné na kulturní akce, materiály do výuky (zejména materiály pro výuku VV).

Berete převážně žáky z waldorfských základních škol?

Žáky přijímáme ne podle jejich původní školy, ale podle jejich kvalit, které jsou posouzeny podle stejných kritérií (viz přijímací řízení). Roli hraje také zaměření naší školy na přípravu na další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách, což části absolventů waldorfských základních škol nevyhovuje. Skutečností tak je, že většina žáků naší školy přichází z jiných škol než waldorfských.

Kolik zájemců se k vám hlásí?

Škola přijímá každý rok 30 žáků do 1 třídy. Počet zájemců se obvykle ohybuje okolo 50, pro část těchto uchazečů je však naše škola školou druhé volby.

Učení je prožitkem se zapojením citu, rozumu a vůle

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Waldorfská škola vychází z potřeb žáka v daném věkovém období, vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého života. Vede k samostatnosti v práci a k vytváření vlastních úsudků na základě poznatků a zkušeností, k vytváření a uplatňování kompetencí v rovinách myšlení, cítění i vůle. Podporuje prostřednictvím estetickovýchovných předmětů tvořivost a vnitřní motivaci.

Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.

Žáci ve vyučování řeší problémové úkoly. Do vyučování je zařazována projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka. Učitelé podněcují žáky ke kladení otázek, diskusím, vzájemné výměně zkušeností, ke kritickému myšlení.

V podstatě není jiné vzdělávání než sebevzdělávání.

Musíme připravit podmínky, kde žáci mohou vzdělávat
sami sebe v souladu se svým posláním.
- Rudolf Steiner

Náš blog
ze života
školy

Student v lese

Dne 15. září 2020 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili akce Student v lese,…

Adaptační kurz 2020

V týdnu od 7. do 12. 9. 2020 proběhl adaptační kurz žáků 1. ročníku, který se…

A opět přinášíme zprávy z Helsinek

Není tu sice sníh, ale mráz nám dodává pocit chladného severu. Hned v úterý jsme se…