FB
 
Vyučování

Vyučování  

 

Vyučovací den má tři části:

 • první epochové vyučování ( 110 minut )
 • druhé epochové vyučování ( 90 minut )
 • odpolední samostatné vyučovací hodiny ( 45 minut )

Pojem epochové vyučování znamená, že se daný předmět vyučuje v časovém bloku po dobu dvou až čtyř týdnů a poté je vystřídán jiným předmětem. Toto umožňuje práci projektovým způsobem a hlubší proniknutí do daného předmětu.

V prvním a druhém ročníku jsou všechny předměty společné . Od třetího ročníku se dělí žáci podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

V prvním i druhém epochovém vyučování se vyučují tyto předměty:

 • český jazyk
 • matematika
 • dějepis
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • zeměpis
 • výpočetní technika
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • humanitní specializace
 • technická specializace
 • estetickovýchovné předměty - malování, modelování, tvořivá dramatika, práce se dřevem a integrující dějiny umění

Odpoledního vyučování:

 • cizí jazyk I a II - v současnosti německý a anglický jazyk
 • cvičení z českého jazyka
 • cvičení z matematiky
 • tělesná výchova
 • humanitní specializace
 • technická specializace

 
 

Soubory ke stažení