FB
 

Úřední deska

 
Název školy: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace  
Adresa: Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava  
Právní forma: Příspěvková organizace  
IČ: 709 479 11  
ID datové schránky: jj3k8zm  
Bankovní spojení: 86-5240900297/0100  
IZO: 150 024 975  
Identifikátor zařízení: 650 024 966  
Ředitel školy: Mgr. Břetislav Kožušník  
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Studijní obor: 78-42-M/06 Kombinované lyceum  

Zařazení do školského rejstříku:

Škola byla zařazena do sítě škol předškolních a školských zařízení rozhodnutím MŠMT čR ze dne 30. 1. 2003 s účinností od 1. 9. 2003 pod č. j. 28 477/2002-21, s účinností od 6.3.2006 byla zařazena do rejstříku škol.

Počet přijímaných uchazečů do denního studia oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum stanovil ředitel školy na 30.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Sdělení můžete rovnou otevřít.

 
 

Soubory ke stažení