FB
 
Centrum waldorfské pedagogiky

Projekty  

 

logolink projektu OPVVV

Střední odborná škola waldorfská v Ostravě realizuje projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ waldorfská v Ostravě"
s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007602 s rozpočtem 434 317 Kč. 

Cílem tohoto projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu realizujeme následující šablony:

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma
Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I.