FB
 
Centrum waldorfské pedagogiky

Projekty / Erasmus +  

 

 logolink projektu OPVVV

 

Střední odborná škola waldorfská v Ostravě realizuje projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ waldorfská v Ostravě"
s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007602 s rozpočtem 434 317 Kč. 

Cílem tohoto projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu realizujeme následující šablony:

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma
Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I.

 

 

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Více na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Náš projekt s názvem European cultural environment - different colours, similar pattern realizujeme s naší partnerskou školou v Helsinkách - Helsingin Rudolf Steiner, www.rudolfsteinerkoulu.fi v období let 2019 -2020.

Projekt je rozdělen na 2 části – Performing art, které se zúčastní 14 studentů a část Architekture, do které bude zapojeno 6 studentů.

  

Podrobnosti projektu:

1.     Performing art:

Number of pupils – 14

Number of teachers – 2

Days of activity – 10

Activities:

- study of typical and specific pieces of performing art (music, movement) and present them for the public in joined performances.

- main work - preparation and presentation of the performance

- documentation - material for the performance, scenarios and photo or video documentation.

Performances will be connected to the architectural objects of interest.

Tasks for the students - scriptwriter, director, actor, musician, dancer, cameraman, etc.

Minimum outcomes:

- 1 performance as a result of the joined work, which will become a part of the of the joined performance with the architectinical group - partialperformance will reflect the first part of the project, final performance will reflect both side and bring possible comparisions.

- 1 movie based on the performance including results of architectonical group

- 1 scenario based on materials geathered - songs, poems, pieces of music, descriptions of the dances....

 

 2.     Architecture

Number of pupils – 6

Number of teachers – 2

Days of activity – 11

Activities:

-  observe and research the buildings (monuments, visual arts objects):

a) typical for the country and its environment - they will be compared with the ones in the other country

b) specific buildings, which are representing the country in the outer world

- study of the buildings, available documentation and the environment of the buildings,

prepare a documentation for comparative study

- presentation either by classical technics - drawing, or by digital media - photo, video.

The minimum outcomes:

- 1 presentation of architectonic group - part of the of the joined performance with the performing art group- partial presentation and performance will reflect the first part of the project, final presentation will reflect both side and bring possible comparisions.

- 1 research study

- partial studies of architecture - visual arts object after the first transnational cooperation,

- final studies will reflect both side and bring possible comparisions.

(the buildings will be chosen in the towns of participating institutions and in the capitals of the country, where it is possible to observe bigger amount of representative buildings – allows us to visit Prague and spend there some days).

The project will be integrated to the schoollife. The lessons of performing arts (music, drama), and the lessons of visual arts and architecture, which are in the curriculum of bothschools which are in the curriculum of both schools, can be dedicated to the project as well as the English language lessons. Partialy the project will be included into geography, history and information technology lessons.

Partial results will be presented at the end of each mobility, the final results either in the form of movie or in the form of life performance will be presented at the end of the project in each country.

  
 
Projekty / Erasmus +