FB
 
 
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

duben 28
V přiloženém souboru v záložce Pro uchazeče jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení. Dva uchazeči budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu, a proto je počet přijatých uchazečů 28.