FB
 
 
 

Waldorfský hudební salát Praha-Ostrava

Dne 21. října v 8 hodin večer se to stalo. Ostravské a pražské waldorfské lyceum se představily veřejnosti koncertem, který spojenými silami připravily jejich pěvecké sbory. Spolupráce přesahující desetiletí společné existence, která se zatím odehrávala mezi učiteli nebo mezi třídami uvnitř škol, dostala tak první veřejný výraz.

Koncert začal nejprve ochutnávkou pěveckého umění nejprve ostravského sboru Avis Igneus a následně pak pokračoval vystoupením pražského sboru. Obě tyto ingredience, řádně promísené, pak připravily pro posluchače závěrečný gurmánský zážitek v podobě společně zpívané skladby Zdeňka Lukáše Missa brevis. Výsledný labužnický dojem byl podle posluchačů velmi dobrý. Spokojeni byli též organizátoři a členové sboru, kteří se na celé akci dlouhodobě podíleli.

Ukázalo se tak, že je možné překonat vzdálenost, která nás dělí a v relativně krátkém čase (společně jsme zkoušeli jen asi 4 hodiny) připravit zajímavé společné dílo.

Díky ochotě pražských hostitelů, kteří ubytovali členy ostravského sboru ve svých rodinách, získalo vzájemné poznávání ještě další rozměr. Členové ostravského sboru využili pak času před i po koncertě k poznávání staré i novější Prahy, při němž uplatňovali i své hudební vlohy.

Celou tuto akci považujeme za první krok k další úspěšné spolupráci.