FB
 
 
 

Výstava Waldorf 100

Školní rok  2018/2019 začal 3. září kromě přivítání žáků ve škole také velkou odpolední akcí, a sice vernisáží k stoletému výročí založení první waldorfské školy v Evropě. Kdysi průmyslová hala nad současnou kavárnou Maryčka v Dolní oblasti Vítkovic, část Hlubina se na necelé dva týdny stala pohostinným prostorem pro první výstavu celorepublikové akce (včetně Slovenska), a připojila se tak k oslavám probíhajícím v mnoha zemích světa.         

Exponáty, sesbírané ze všech waldorfských škol v naší republice, nabídly průřez tohoto vzdělávacího systému od mateřských škol přes základní školství ke školství středoškolskému s několika ukázkami práce učitelů. K vidění bylo více než sto dvacet zaadjustovaných prací a na dvě sta výrobků z textilu, vlny, kůže, dřeva, kamene, mědi, železa, papíru, keramické hlíny, a také knihy a fotografie s tematikou waldorfského školství. Podrobněji se návštěvníci výstavy mohli seznámit s hlavními rysy vzdělávání na 25 informativních panelech.

Na vernisáži, otevřené krásným vystoupením středoškolského sboru pod vedením Mgr. S. Schmuckerové, promluvili náměstek primátora pro školství pan Mgr. Stanislav Forwarczny, zástupce Městského úřadu Poruba pan Petr Zábojník, a na konec za ředitele všech tří ostravských škol pan Mgr. B. Kožušník. 7. září, jako navazující program k výstavě, se v prostorách vzdělávacího centra Pant, konala přednáška paní prof. Doc. PhDr. Hany Lukášové s tematikou svobody a osobní svobody ve vzdělávání.

Výstava i přednáška byly důstojným přispěním našeho města k tomuto významnému výročí. Dalšími hostujícími městy v tomto roce jsou Olomouc, Bratislava a Košice, příští rok pak patří Čechám.                                                    

 

Za ostravský pořadatelský tým kurátorka celorepublikové výstavy PaedDr. K. Pavlicová