FB
 
 
 

Projekt se 3. třídou ZŠW

V rámci epochy technického kreslení ve 4. ročníku spolupracují vždy studenti technické specializace se 3 třídou základní školy waldorfské, neboť se právě v této třídě věnují stavbě domu. Dostali jsme od dětí spoustu obrázků, od íglů, týpí, přes různé druhy budov (kamenných, dřevěných...). Každý student si vybral jeden obrázek a vypracoval podle něho návrh, výkresy a model v určitém měřítku. Modely jsme potom přinesli dětem, které si je ihned detailně prohlédly a moc se jim líbily. Chvíli jsme s nimi ještě zůstali ve třídě a popovídali si s nimi o materiálech na zhotovení modelů. Škoda jen, že jsme nemohli vyrobit model pro každé dítě.

Ing. Irena Miksová