FB
 
 
 

EPOCHA ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

V rámci epochy základů společenských věd se žáci druhé ročníku snažili proniknout do problematiky Masmédií, a to v oblasti žurnalistiky.  Cílem epochy bylo nejen zvládnout učivo v rovině teoretické, ale také proniknout do práce žurnalisty na základě vlastních zkušeností. Žáci byli rozděleni do tří skupin, každá skupina si vybrala typ zpravodajství. Následně si rozdělili kompetence – šéfredaktor, redaktor, korektor, grafik, fotograf, dopisovatel atd. Žáci se do své práce úplně ponořili a výsledkem jsou zajímavé časopisy s různou obsahovou náplní.

A aby práce nebyla fádní, žáci se pro zpestření během realizace převlékli do kostýmů, což je patrné z následujících fotografií.

Mgr. I. Jiříčková