FB
 
 
 

Epocha technického kreslení ve 4. ročníku 2017

V rámci epochy technického kreslení ve 4. ročníku spolupracujeme vždy se 3. třídou základní školy waldorfské, protože právě v této třídě se děti věnují mimo jiné stavbě domu. V tomto školním roce se děti rozdělily do 9 skupin a každá skupina si pro studenty připravila obrázek se zadáním, podle kterého pak žáci technické specializace vytvořily výkresy a modely. Celkem jsme za dětmi zašli 3x, nejprve abychom si popovídali o návrzích, potom jsme jim přinesly vytištěné výkresy a nakonec hotové modely. Děti se vždy živě o vše zajímaly, prohlédly si detailně výkresy i modely. A protože se dětem práce studentů moc líbila, vyrobily pro ně Mistrovský list.

Ing. Irena Miksová