FB
 
Absolventi školy

Absolventi

 

Absolventi SOŠ waldorfské v Ostravě

 Univerzita

2012

2013

2014

2015

2016

Ostravská univerzita

9

5

8

5

0

Vysoká škola báňská - TU

2

1

6

4

6

ČVUT Praha

0

0

1

1

0

DAMU Praha

0

0

0

1

0

Jihočeská univerzita, přírodovědná fakulta

0

0

0

1

0

Masarykova univerzita Brno

4

0

0

1

0

Policejní akademie Praha

0

0

0

0

1

Slezská univerzita Opava

3

1

2

1

2

Technická univerzita Liberec

2

0

0

0

0

University of New York, Praha

0

0

0

0

1

Univerzita Karlova – humanitní obory

0

0

0

0

3

Univerzita Karlova – matematicko-fyzikální fakulta

0

0

0

0

1

Univerzita Karlova –fakulta TV a sportu

0

0

0

1

0

Univerzita Palackého Olomouc

3

1

1

2

0

Univerzita Pardubice

0

0

1

0

0

Veterinární a farmac. un. Brno 

0

0

1

0

0

Vojenská akademie Brno

0

1

0

0

0

VŠ polytechnická Jihlava

0

0

0

0

1

VŠ umělecko- průmyslová Praha

1

0

0

0

0

VŠ zemědělská Praha

0

1

2

 0

0

Západočeská univerzita Plzeň

0

0

0

1

0

pomaturitní studium cizích jazyků

0

4

2

1

2

VOŠ

2

5

4

2

0

Střední škola automobilní

0

0

0

0

1

Celkem

26

19

28

21

18

Počet absolventů

27

21

31

27

19