FB
 
Absolventi školy

Absolventi

 

Absolventi SOŠ waldorfské v Ostravě

 Univerzita

2014

2015

2016

2017

2018

Ostravská univerzita

8

5

0

7

13

Vysoká škola báňská - TU

6

4

6

7

6

ČVUT Praha

1

1

0

0

0

DAMU Praha

0

1

0

0

0

Jihočeská univerzita, přírodovědná fakulta

0

1

0

0

0

Masarykova univerzita Brno

0

1

0

1

0

Policejní akademie Praha

0

0

1

0

0

Slezská univerzita Opava

2

1

2

2

0

University of New York, Praha

0

0

1

0

0

Univerzita Karlova – humanitní obory

0

0

3

0

0

Univerzita Karlova – matematicko-fyzikální fakulta

0

0

1

0

0

Univerzita Karlova –fakulta TV a sportu

0

1

0

1

0

Univerzita Palackého Olomouc

1

2

0

0

0

Univerzita Pardubice

1

0

0

0

0

Veterinární a farmac. un. Brno 

1

0

0

0

0

Univerzita Tomáše Bati Zlín

0

0

0

2

0

VŠ polytechnická Jihlava

0

0

1

0

0

VŠ zemědělská Praha

2

 0

0

0

0

Západočeská univerzita Plzeň

0

1

0

0

0

University of Worcester

0

0

0

1 0

Middlesex University London

0

0

0

1 0

Royal Academy of Art Haag

0

0

0

0 1

pomaturitní studium cizích jazyků

2

1

2

0

2

VOŠ

4

2

0

3

4

Střední škola automobilní

0

0

1

0

0

Celkem

28

21

18

25

26

Počet absolventů

31

27

19

25

28